Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Нашата 1903 година", публикувано в "Сборник Илинден 1903-1953", Indianapolis, USA, 1953 година
Иван Михайлов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Нашата 1903 година", публикувано в "Сборник Илинден 1903-1953", Indianapolis, USA, 1953 година


Увеличи
Описание

Статията на Иван Михайлов за "Нашата 1903 година" в "Сборникъ Илиндень 1903-1953".
"Протекоха петдесеть години отъ Илиндень. Неговото име не само не избледнява, но расте въ все по-голѣмо сияние. Фактически свършилъ съ изгубената отъ материално гледище битка, нашиятъ народъ го чувствува като денъ на голѣма своя победа...
Но ето, и въ Скопйе днесъ си позволяватъ да говорятъ за Илиндень, да го "чествуватъ"... Сѫщитѣ хора отдавна си служатъ фалшиво и съ името на ВМРО, знаейки, че тия имена сѫ внедрени въ душата на народа. Чрезъ "чествуване" се цели да се изкриви съдържанието на Илиндень, да се оскверни заветътъ му. Казва се по нѣкоя похвала за мъртвитѣ герои, колкото да се изопачи мисъльта и дѣлото имъ. И се избиватъ живитѣ тѣхни последователи, които сѫ останали вѣрни и на изминалитѣ наши петдесеть поколѣния...
Когато на Люботрънъ, Осогово и край Олимпъ ще застанатъ сплотени на стража синоветѣ на Македония - българинъ, гръкъ, албанецъ, турчинъ, ромънецъ и прочее - това ще е не само начало за нова епоха на Македония; то ще значи, че стара Европа е заздравила най-гнилата своя позиция съ огледъ на бѫдещето; ще значи още, че едно петно е заличено отъ челото на културния свѣтъ; накратко - ще значи, че е осѫщественъ Илиндень.
И сега сме предъ събития, може би по-сѫдбоносни отколкото преди възстанието. Не само отъ насъ зависи решението на македонския въпросъ. Но да не забравимъ никога, че само отъ насъ зависи да го държимъ откритъ до неговото правилно уреждане. По-единни отъ всѣкога, по-фанатични отъ всѣкога - това нека е нашето обещание предъ Илиндень, отъ който извира непобедима морална сила въ помощъ на нашия народъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990, Рим, Италия) е легендарен български революционер, последният дългогодишен лидер на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3783 пъти.