Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Живота в София - модерната столица на България", публикувано в "Македонска Трибуна", брой 203, Indianapolis, 1931 година
Вангел Сугарев от Битоля, Вардарска Македония - "Живота в София - модерната столица на България", публикувано в "Македонска Трибуна", брой 203, Indianapolis, 1931 година


Увеличи
Описание

Професорът по история от Тексаския университет Вангел Сугарев, брат на войводата Георги Сугарев за живота в София през 1930-те години.
"Днешна София сравнена съ оная, която азъ видѣхъ прѣди 8 години създава впечатлението, че голѣмитѣ промѣнения сѫ направили отъ нея единъ наистина модеренъ градъ, въ който живѣятъ около 250,000 души. Прѣди осъмъ години София бѣше единъ засѣгнатъ отъ войната градъ, улицитѣ бѣха занемарени, освѣтлението слабо, трамваитѣ едвамъ се държеха на релситѣ. Автомобилитѣ можаха да се броятъ на пръститѣ на двѣтѣ рѫцѣ. Днесъ всичко изглежда промѣнено. Улицитѣ сѫ чисти, силни електрически ламби поставени на разни мѣста въ търговската часть на града, правятъ града да прилича на една имитация отъ Ню Йоркския Бродуей, а трамваите сѫ сѫщо нови. На улица Витошка се строи грамадно здание, Сѫдебна Палата, което заема цѣлата часть на единъ голѣмъ кварталъ...
...Ненадѣйно, една американска виктрола започна да пѣе некои италиянски и германски оперетни парчета, негърски мелодии послѣдвани отъ американския "Джазъ". Гоститѣ веднага се впуснаха да танцуватъ подъ тоноветѣ на такива фамилиярни пѣсни като "Рамона", "Олдъ Менъ Ривъръ", "Блу Хевенъ", "Константинополъ" и др...
...Българитѣ, както останалитѣ европейци, много бързо ставатъ любители на киното. Въ София има около 26 кинематографически театри, кѫдѣто се даватъ европейски и американски филми. Обаче американскитѣ филми винаги се прѣдпочитатъ. Били Дъвъ, Бесие Лъвъ, Грета Гарбо, Дугласъ Фербанксъ, Джанъ Гилбертъ и много други още сѫ идолитѣ на младото поколѣние. Говорящитѣ филми имаха своя дебютъ въ София миналата пролѣтъ. Посѣтителитѣ, обаче, не ги посрѣщнаха съ ентусиазъмъ поради факта, че говоренето стана на английски...
...Единъ отъ най-добритѣ обичаи на софиянцитѣ е тѣхната всекидневна разходка по Булевардъ Царь Освободитель. Булеварда е павиранъ съ скѫпъ унгарски камъкъ. Той се простира отъ царския палатъ до Борисовата градина, една държавна градина, която би правила честь на всѣки американски градъ. Цѣлото градско население излиза вечерьта на разходка. Между софиянцитѣ е станало пословична шега, че ако не можешъ никѫдѣ въ града да намѣришъ човѣка, когото търсишъ, сигуренъ си, че ще го срѣщнешъ по Булеварда...
...Българската мома безпогрѣшно имитира своитѣ западни сестри. Всичкитѣ европейски моди сѫ на показъ тукъ, но българката и сама е изобретателна. Отъ врѣме на врѣме нѣкоя привлѣкателна мома минава облечена въ една тѣсно скроена, прилѣпена за тѣлото селска носия. Много очи започватъ да я слѣдватъ. Тя разбира това и не се обръща да погледне. Тя просто е прѣдизвикателна. Разходката по Булеварда е толкова единъ парадъ на мода и добъръ вкусъ, колкото тая по площада "Св. Марко" въ Венеция, или Великденския парадъ по Петото Авеню, въ Ню Йорк."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Битоля Вангел Костов Сугарев (1890-1943, Белвю, САЩ) е български и американски историк, ръководещ катедра по история в Тексаския държавен университет. Получава образованието си в САЩ и служи в американската армия. Брат му Христо и майка му Донка са активни членове на Македонската патриотична организация в САЩ, а другият му брат Георги Сугарев е легендарен ВМОРО войвода, самоубил се след като е тежко ранен и обкръжен от турски аскер в Македония.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1080 пъти.