Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Илинден 1903 - Освободителната епопея на Македония и Одринско", София, 1942 година
Кръстьо Велянов от Крушево, Вардарска Македония - "Илинден 1903 - Освободителната епопея на Македония и Одринско", София, 1942 година


Увеличи
Описание

"Трудътъ си посвещавамъ на българската младежь - най-свѣтлата надежда и най-крепката опора на родината ни."
"Тая книга не съдържа подробна история на Илинденското въстание следващитѣ страници сѫ само опитъ да се очертае вѫтрешната сѫщность на събитията около въстанието и да се изтъкне по-ярко нравственото величие, което прояви нашиятъ народъ презъ историческитѣ дни на Илинденския подвигъ.
Въ редицата въстания за освобождението на българския народъ, Илинденското въстание въ Македония и Одринско безспорно заема първо мѣсто по проявена мощь на духа, по брой на въстаницитѣ и по размѣръ на даденитѣ жертви.
Всѣки народенъ бунтъ се развива съгласно нѣкакъвъ скритъ свой законъ, който нѣма нищо общо съ здравия смисълъ на практичния човѣкъ и съ властния инстинктъ за самозапазване. Много преди Илиндень, народътъ бива подготвянъ за въстание и революционнитѣ водители работятъ упорито, настойчиво за решителния день. Но, докато тѣ се надѣватъ на известни последици отъ една външна намѣса въ работитѣ на Турция, народътъ едва ли се замисля върху тия отвлѣчени въпроси. Той чувствува потисничеството като тежъкъ камъкъ и думата свобода, която често чува отъ устата на пламенни апостоли, за него става крайна цель на всичкитѣ му мечти и желания. И като че нѣкѫде дълбоко въ подсъзнанието на народа трѣбва да се търси оная скрита сила, която единъ день избухва, безъ да се спира предъ нищо и безъ да държи смѣтка за онова, което ще последва..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Крушево Кръстьо Лиманов Велянов (1895-1954, София) е журналист, писател и ВМРО революционер, един от основавателите на Македонското студентско дружество "Вардар". След 9-ти септемрви 1944 г. е репресиран от комунистите.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2326 пъти.