Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Леринско в миналото", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 199, Indianapolis, USA, 1930 година
Васил Трифонов от с. Горно Върбени (Екши Су), Леринско, Егейска Македония - "Леринско в миналото", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 199, Indianapolis, USA, 1930 година


Увеличи
Описание

През 1930 г. леринският деец на ВМОРО и МПО В. Трифунов публикува във в. "Македонска Трибуна", кратка статия за борбите на македонските българи в Леринско.
"Както въ духовното си пробуждане, тъй и въ революционнитѣ борби Леринско не е оставало по-надире отъ другитѣ околии въ борбитѣ ни за духовна и политическа свобода. Достатъчно е да споменемъ за това дветѣ крупни и величави фигури на неуморимитѣ народни труженици д-ръ Мишайковъ и митрополитъ Панаретъ, и двамата родомъ отъ с. Пѫтеле, Леринско, а така сѫщо и за легендарния войвода Марко Лерински.
И дѣйствително, съ подетата духовна борба въ Битоля наврѣмето отъ д-р Мишайковъ, Дим. Радевъ, Робеви и др. патриоти, започватъ сѫщеврѣменно да се образувать единъ видъ акционни комитети въ гр. Леринъ и въ по-голѣмитѣ села: Зелениче, Екши-Су, Пѫтеле, Баница, Вощарани, Попължани и др., които съ усиленъ темпъ и голѣмъ ентусиазъмъ търсятъ български учители, отварятъ български училища и черкви.
Слѣдъ основаването на Българската Екзархия, народътъ отъ околията ни масово почна да се отказва отъ гръцкиятъ владика и минава въ лоното на Св. Екзархия..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Васил Трифонов е лерински деец на ВМОРО и МПО; четник е на Александър Турунджев войвода;


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2068 пъти.