Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Служение еврейско и все злотворение нихно со показание от свещено и божествено писание ветхо и новое", Солун, 1839 година
Теодосий Синаитски от Дойран, Вардарска Македония - "Служение еврейско и все злотворение нихно со показание от свещено и божествено писание ветхо и новое", Солун, 1839 година


Увеличи
Описание

През 1839 г. Теодосий Синаитски издава книгата "Служение еврейско и все злотворение нихно со показание от свещено и божествено писание ветхо и новое", в превод на Натанаил Охридски от с. Кучевище и Георги Самуркашев от Велес.
"...И се положи на край от Талмуда еврейскаго, що е писал Павел Медийски, що имат повеке хули противни пред Бога, противни и пред ангели Божии. Се пиша по Молдовлашески язик, от Неофита монаха, що беше равинин еврейски и после по Свето кръщение, се чини учител Християнский. Второ па се исписа на греческий язик. Трето па сега, от гречески язик се преисноси и се преписа во простий и краткий язик Болгарский к разумению простому народу, в Типографии Солунской при Хаджи Папа Теодоси и архимандрита Синаитскаго, в лето 1839 г."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Теодосий Синаитски (светско име Теохар Гогов) е български просветител и книжовник, открил първата българска печатница в Солун през 1838 г. Роден е в Дойран през втората половина на XVIII век, учи в Цариград. Ръкоположен за свещеник в Дойран. Монах в Синайския манастир (1827-1831), където е ръкоположен за архимандрит (1828). Таксидиот в Македония. От 1831 г. е свещеник в българската църква "Св. Мина" в Солун. Радетел за разпространението на българската книжнина. Бори се за утвърждаване на българския език. През 1838 г. открива и ръководи първата българска печатница в Солун. Наскоро печатницата изгаря, но е възстановена със средствата на Кирил Пейчинович. Теодосий Синаитски умира в Дойран през 1843 г. За повече информация за Теодосий Синаитски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1980 пъти.