Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македонска История; Има ли родство между македонците на Александър Велики и сегашните българи?", публикувано във в. "Македонска трибуна", брой 373, Indianapolis, USA, 1934 година
Македонска патриотична организация в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка - "Македонска История; Има ли родство между македонците на Александър Велики и сегашните българи?", публикувано във в. "Македонска трибуна", брой 373, Indianapolis, USA, 1934 година


Увеличи
Описание

"Старитѣ македонци на Александра велики, следъ като дошли римлянитѣ презъ 148 година преди Христа си останали да живѣятъ въ своитѣ земи. Римлянитѣ не сѫ измѣнили народностниятъ характеръ на старитѣ македонци. Къмъ 6 и 7 вѣкъ, когато сѫ дошли славянитѣ и после българитѣ, всички се слѣли съ мѣстното население. Въвъ връзка съ въпроса дали сегашнитѣ македонски българи иматъ родство съ старитѣ македонци на Александъръ професоръ Кацаровъ, единъ отъ най-добритѣ познавачи на древната македонска история, казва следното:
"Остатъкъ отъ стария македонски народъ се е претопилъ съ новитѣ пришълци, български славяни, загубилъ езика си, обаче частъ отъ неговитѣ телесни и духовни качества продължава да живѣе до днешни дни у неговитѣ потомци. Но ние нѣма да прекрачимъ границата на историческата обективностъ, ако изкажемъ мнението, че и духовнитѣ качества, които отличаватъ днешния македонски българинъ: храбростъ, издържливостъ, несъкрушима енергия, държавнически талантъ, високо развито национално чувство, сѫ отчасти старомакедонско наследство."
Споредъ горнитѣ думи на проф. Кацаровъ значи въ жилитѣ на сегашнитѣ македонски българи тече от части и кръвьта на древнитѣ македонци..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Македонската патриотична организация (МПО) е политическа организация, основана в САЩ през 1922 г. от емигранти от Егейска Македония. МПО е най-старата, съществуваща до днес, организация в Северна Америка, обединяваща американци и канадци с корени от Македония. Секции на МПО съществуват в различно време в Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка.
За повече информация за МПО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3083 пъти.