Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Как празднувахме Св.Св. Кирил и Методий в Солун", публикувано във "Вестник на вестниците", брой 150, София, 1943 година
Лика Чопова от Кукуш, Егейска Македония - "Как празднувахме Св.Св. Кирил и Методий в Солун", публикувано във "Вестник на вестниците", брой 150, София, 1943 година


Увеличи
Описание

Спомените на внучката (племенница) на Гоце Делчев Лика Чопова за празника на Светите братя Кирил и Методий в Солун.
"...Днесъ е праздникътъ на светитѣ равноапостоли. Праздникътъ на първитѣ наши учители. Вие сте щастливи, че този праздникъ празднувате въ родния градъ на равноапостолитѣ. Вие днесъ ще бѫдете на показъ. Всички ще гледатъ на васъ. Бѫдете внимателни...
Ние вървимъ. Сърдцата ни биятъ силно. Спиратъ се българитѣ да ни погледатъ, спиратъ се европейци, евреи, турци и всички почтителни поздравляватъ. Така минаваме презъ града и стигаме въ градината. А тя гъмжи отъ народъ. Тукъ сѫ вече ученицитѣ отъ останалитѣ български гимназии: мѫжката, търговското училище, прогимназиитѣ, първоначалното училище и ученичкитѣ отъ стопанското училище...
Градината ечи отъ пѣснитѣ: "Върви, народе възродени", "Да прославимъ паметьта" и др. Хороветѣ на гимназиитѣ подематъ пѣсеньта и я разнасятъ далече надъ града. Цѣлиятъ градъ ехти отъ тѣхнитѣ пѣсни. Презъ това време юнацитѣ изпълняватъ гимнастични игри и правятъ различни пирамиди. Латерни и музика свирятъ. Извиватъ се хора . . .
Но ето, че деньтъ се отскубналъ. Слънцето се плъзга по тихитѣ води на морето. Хоризонтътъ червенѣе. Морето потъмнява. Ние трѣбва да се раздѣлимъ отъ градината. Поемаме обратно пѫтя къмъ пансиона. Настроението е повишено, стѫпкитѣ бодри и бързи. Скоро еква пѣсента " Азъ съмъ български войвода, момци ми сѫ тѣзъ".
Така завършваме най-свѣтлия праздникъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Лика (Велика) Чопова - Юрукова (1895-1983) е керка на Руша Делчева (деец на ВМОРО и сестра на Гоце Делчев) и Доне (Андон) Чопов. Сестра е на на дееца на ВМОРО Владимир Чопов и на революционера, писател и анархист Тодор Чопов. Лика Чопова - Юрукова работи като публицист и педагог в България, след пенсионирането си живее в Дома на активните борци в Банкя, но поради отказа на ЦК на БКП да й съдейства да напише книга за Тодор Чопов се преселва в Скопйе през 1970-те години и прегръща македонистките идеи.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1181 пъти.