Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Легендата за Св. Димитър Солунски", публикувано във списание "Отечество", книжка 37, София, 1917 година
Йордан Венедиков от с. Баня, Разложко, Пиринска Македония - "Легендата за Св. Димитър Солунски", публикувано във списание "Отечество", книжка 37, София, 1917 година


Увеличи
Описание

"Култътъ на Св. Димитръ Солунски е билъ най-разпространения между култоветѣ на всички светци въ Византийската империя. Почти всички по-важни успѣхи или избавления отъ нещастия на византийцитѣ въ Македония се приписватъ на чудесата на Св. Димитръ и затова житието на този светецъ е история на самия гр. Солунъ, облѣчена въ легендна форма."
"Въ 1184 г. възстаналитѣ византийски наемници - нарманитѣ- окупирали Солунъ и го оплячкосали. Тогава била разграбена и черквата св. Димитъръ. Бѣжанци отъ Солунъ избѣгали въ България и вѣроятно занесли чудотворната икона на светеца. Асѣнъ и Петъръ се възползували отъ това, за да дадатъ на въстанието, покрай политическата, и религиозна подставка. Споредъ византийския историкъ Никита Акомонитъ, понеже българското население не твърдѣ лесно се поддало на увѣщанията да възстане, Асѣновци внушили на своитѣ фанатизирани агитатори да говорятъ на народа, че Богъ е благоволилъ да дарува на българитѣ свобода и е наредилъ да свалятъ дълговрѣменното иго и затова Св. Димитъръ напусналъ Солунъ и дошълъ при тѣхъ, и тѣ - агитаторитѣ - като въ припадъкъ отъ външна болесть, захванали да възбуждатъ народа съ вдъхновенъ и пронизителенъ гласъ, че не било врѣме да се седи, че е настъпила рѣшителната минута да грабнатъ всички оружие и да избиватъ гърцитѣ. Като билъ възбуденъ по тоя начинъ, цѣлиятъ народъ се въоружилъ и понеже, дѣлата му на първо врѣме тръгнали добрѣ, той дѣйствително се убѣдилъ, че Богъ му дарува свобода."


Източник: Оригинален източник на статията - "Спортна Библиотека"

Автор: Роденият в Пиринска Македония Йордан Тимотеев Венедиков (1871-1957) е генерал от Българската армия, историк и публицист. Участник в Четническата акция, в двете Балкански войни и в Първата световна война. С множеството си публикации, които засягат проблеми на военната история от Ранното Средновековие до участието на България в Първата световна война, Венедиков си спечелва името на едно от светилата на българската военна историография.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1041 пъти.