Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македонските българи от Дебърско и Кичевско за Охридската Архиепископия и Екзархията; Писмо до Стоянчо Чомаков, Димитрия Гешоглов и Христо Топчилеща в Цариград - 1 септември 1863 г.", публикувано във в. "Мир", брой 9234, София, 1931 година
Народни първенци от Дебърско и Кичевско - "Македонските българи от Дебърско и Кичевско за Охридската Архиепископия и Екзархията; Писмо до Стоянчо Чомаков, Димитрия Гешоглов и Христо Топчилеща в Цариград - 1 септември 1863 г.", публикувано във в. "Мир", брой 9234, София, 1931 година


Увеличи
Описание

През април 1931 г. българският ориенталист Владимир Тодоров-Хиндалов публикува във в. "Мир" второ изключително ценно писмо, изпратено на 1 септември 1863 г. от видни Дебрани и Кичевчани до българските първенци в Цариград (Христо Тъпчилеща, Стоян Чомаков и Димитър Гешоглу), с което ги молят да ги представляват пред Османското правителство и султан Абдул Азис, с цел да се борят за "духовните правдини на болгарскиот народ, сиреч независима Йерархия". Писмото е било запазено в цариградската архива на големия български търговец и филантроп - Христо П. Тъпчилеща; подписано и подпечатано е от 35 селски кметства и 56 народни първенци (Тодор Томо, поп Марко Т., Андон Дойчинов, Сотир Чедов, Павле Танаш, Тодор Исак, Димо Жифко, Кольо Тануш, Ангеле Пандилович, Щерю Дамянович, Глигор С. и др) ;
"Мые доли подписаните жители на Дебарска и Кѫрчоската Епархiя вси-те велики же и мали ето и мые заедно со другите бугарски области со общъ маазаръ от всѣта епархiя прiимаме синовно дарзновенiе да си изкажеме на Негово Величество нашего пресвѣтлѣйшаго Царя Султанъ Абдулъ Азисъ страдания-та и мѫките що теглеме отъ гърцкото духовенство и сърдечно и смирено да просиме Негово Величество да дарува не болгарски-отъ народъ право да си има народна Йерархия составена отъ лица честни, учени и избрани отъ самый-тъ народъ кой като ще разумѣватъ и сочуствуватъ на народнитѣ чувства да можетъ лесно и естествено споредъ должности-те имъ искренно и вседушевно да се грижетъ за духовната имъ и нравствена-та и умствена-та полза на вѣрното имъ духовно стадо.....Тая е нашата единственна и неуступна просба; мие отъ сега натамо не можеме да припознаеме власть на гърцкiй-тъ Патрикъ, нито да прiемаме тiя уступки, които отъ даде въ послѣдно време на българите, защото они толко се недостаточни и ничтожни, що ни малко не могатъ да удовлетворатъ нашите желанiя, нито да измѣнатъ окаянно-то до сегашно положенiе на нашите въ църковно отношенiе работи."
Писмото е публикувано и от Иван Хаджов (Веритас) в сборника "Македония под иго".


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Видни първенци, граждани, кметове и кехаи от Дебърско, Реканско и Кичевско - Дебър, Галичник, с. Гари, с. Росоки, с. Лазарополе, с. Тресонче, с. Янче, с. Присовяни, с. Кракорница, с. Бродец, с. Реч, с. Ничпур, с. Танушe, с. Скудрине, с. Могорче, с. Беличица, с. Юдово, с. Козица, с. Белица, с. Бърджани, с. Лешница, с. Рабетино, с. Миокази, с. Челопеци, с. Орланци, с. Староец и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 883 пъти.