Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Писмо до Великия Везир на Османската Империя - 1. септемврий. 1863 г.", публикувано във в. "Мир", брой 9123, София, 1930 година
Народни първенци от Дебърско и Кичевско - "Писмо до Великия Везир на Османската Империя - 1. септемврий. 1863 г.", публикувано във в. "Мир", брой 9123, София, 1930 година


Увеличи
Описание

През 1930 г. българският ориенталист Владимир Тодоров-Хиндалов публикува във в. "Мир" едно изключително ценно писмо до Великия везир на Османската империя, изпратено от български народни първенци и кметове от Дебърско и Кичевско през 1863 г. Писмото е било запазено в цариградската архива на големия български търговец и филантроп - Христо П. Тъпчилеща.
"Ваше Сиятелство,
Ние, смиренитѣ и вѣрни на Негово Величество раи отъ Дебър и отъ долуозначенитѣ подлежащи на този градъ села, се отнасяме съ дълбоко почитание до Васъ, като цѣлуваме стѫпкитѣ на краката Ви.
Нашиятъ градъ Дебъръ, макаръ и да е митрополъ на архирей, ние не помнимъ да е пребивавалъ нѣкога архиерей въ тази епархия, за да пасе като пастиръ своитѣ словесни овце или да защищава съгласно височайшитѣ султански фермани, царската рая. Отъ край време, патриаршията ни изпраща архиереи гърци по народность, които не разбиратъ езика ни, нито пъкъ ние гръцкия и по този начинъ между паство и пастиръ е царувала цѣла вавилония... Ето защо, колѣнопреклонно молимъ да бѫдемъ съ височайша заповѣдъ избавени, за въ бѫдеще, отъ тия гръцки архиереи, които не само сѫ безполезни за царската рая, но и вредни, и да бѫдатъ замѣстени съ такива, които разбиратъ и говорятъ нашия езикъ (омоглосси), ще защищаватъ своето паство, ще се грижатъ за него и ще иматъ за седалище гр. Дебъръ, както постѫпватъ всички други архиереи съ своитѣ митрополи. Чрезъ височайше султанско съизволение да се признае сѫщо тъй това, което е било отъ край време - иерархията на вѣрната българска рая въ старото й седалище, гдето тя е сѫществувала по силата на най-стари привилегии, иерархия, която толкова султани сѫ щадили и е оцѣлѣла презъ течение на много вѣкове (ке ипсили василики невси ту галинотату имон анактос, анагнористей, ос анекатен и тон Вулгарон имон пистон раядон иерархия ен ди палеа автис едра опу ин ек палеотатон прономион ке ос тосути султани ефистасан тин иерархиан тавтин ке диа султаникон ферманион епи поллус еонас диативриисан).
Писмото е публикувано и от Иван Хаджов (Веритас) в сборника "Македония под иго".


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Видни първенци, граждани, кметове и кехаи от Дебърско, Реканско и Кичевско - Дебър, Галичник, с. Гари, с. Росоки, с. Лазарополе, с. Тресонче, с. Янче, с. Присовяни, с. Кракорница, с. Бродец, с. Реч, с. Ничпур, с. Танушe, с. Скудрине, с. Могорче, с. Беличица, с. Юдово, с. Козица, с. Белица, с. Бърджани, с. Лешница, с. Рабетино, с. Миокази, с. Челопеци, с. Орланци, с. Староец и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3466 пъти.