Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Костурският говор", публикувано в "Известия на семинара по славянска филология", книга IV, София, 1921 година
Аргир Кузов от с. Сетома, Костурско, Егейска Македония - "Костурският говор", публикувано в "Известия на семинара по славянска филология", книга IV, София, 1921 година


Увеличи
Описание

През 1921 г. Аргир Кузов публикува едно от първите подробни изследвания за Костурския говор в списание "Известия на семинара по славянска филология" (съдържа и речник на по-редките думи в Костурския говор).
"Отъ всички западно-македонски говори най-малко е изучаванъ говорътъ на Костурско. Въ отдѣлни статии се взиматъ примѣри и отъ тоя говоръ, обаче до сега не е даденъ ни единъ прѣгледъ на всичкитѣ негови свойщини. Най-голѣмъ интересъ е проявенъ към изговора на носовкитѣ, който и до сега е запазен въ нашия говоръ...
Владѣя костурския говоръ от дѣтинство, на него и днесъ говоримъ въ кѪщи. Слѣдъ като се запознахъ съ всичко писано по костурския говоръ, азъ се заехъ да го опиша въ фонетично и морфологично отношение, сѪщо така да изтъкна и нѣкои типични негови особености. Но прѣди това не ще е излишно, ако кажа нѣколко думи за Костурско изобщо, за поминъка и носията на населението и за нѣкои негови обичаи.
Костурско завзема най-южната область на Македония; четири планински вериги: на из. Вичъ, на с. Нередската планина, на западъ Псодерската и на югъ Грамосъ съ своитѣ разклонения опрѣдѣлятъ границитѣ на Костурско и образуватъ три котловини, извѣстни между населението съ имената Пополе, Корешчата и Костенарията или Нестрамъ-колъ. Въ тия три котловини споредъ екзархийската статистика отъ 1907/908 учебна година има 90 само чисто-български села съ свои училища. Като говоря за костурския говоръ, азъ имамъ прѣдъ видъ говора само въ селата, които спадатъ въ двѣтѣ котловини Пополе и Корешча-колъ. Населението отъ тия два "кола" както по говора така и по носия се различава отъ онова въ Нестрамъ-колъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Аргир Кузов е български филолог и общественик, деец на Костурското благотворително братство и на Тракийското дружество "Антим I".


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1529 пъти.