Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Старовремски праздник в с. Ляски (Неврокопско)", публикувано във в. "Новини", брой 67, 68, 69, 70, Цариград, 1896 година
Ангел Иванов от с. Мусомища, Неврокопско, Пиринска Македония - "Старовремски праздник в с. Ляски (Неврокопско)", публикувано във в. "Новини", брой 67, 68, 69, 70, Цариград, 1896 година


Увеличи
Описание

През 1896 г., българският просветен деец Ангел Иванов публикува описание на един античен тракийски празник, който продължава да се празнува и до днес на "Св. Дух" (на 9/22 май), на светилището "Ляски връх" (свети Гергската скала), край с. Старо Ляски в Южен Пирин.
" - Днеска е, даскале, всички сѪ на върха. За насъ днеска и отъ Виллидень е по-тѣжко!
- Дори на върха ли относяте курбана, дѣдо, или въ селото го колите?...
- Башъ на върха, заколваме овенъ, кьрвтьта му акѪттисува (нагаждаме да истече) въ пещерята, кѪдѣто казуватъ, че се е навърталъ змѣя. Въ тази пещеря нафърляме роговетѣ и всичките кърантии (избитки), ако се яде тамъ. Ако ли времето е вѣтровито и студено, тогава, като ша го заколятъ на върха, ша го свалятъ по-низско на едно завѣтъ мѣсто, което се зове вѪпата; и тамъ го варятъ и едатъ, ама айязмото (водосвета) и адето ша си станатъ горѣ на върха. Такъвъ е наша курбанъ, даскале...."
"Женитѣ нарѣдиха около пещерата своитѣ колаци. Слѣтъ малка почивка, на една малка плочица тъкмо до пещерата налѣ се вода въ сѪдъ и се започна водосвета. Подир водосвета й ръсението, старитѣ жени се заловиха на хоро около пещерата. На това хоро се пѣеше слѣдѪющата пѣсень:
Йой, ти малинки Святи Духъ,
Като гърмнешъ и трѣснешъ,
Сичка са гора путриса:
И мѪшку дѣтя фефь майка,
И руду ягня пудъ овца,
И люта змия в'гармада.
О слушай наш'тя мулитве,
Миренъ дъшь прати пу нивя
Пу ниви и пу люваде,
Чувай градини и лозя
Отъ градъ, градушка и вятъръ,
Та ша ти курбанъ дунисемъ
И ша ти мольба принесемъ,
И ду години със зравя.
Хорото подъ тая пѣсень се водеше съ тактъ: пристѪпяше с съ дѣсната нога напрѣдъ и подиръ туи слѣдваше и лѣвата. Хороводицата баба, колчимъ се намираше обърната къмъ истокъ, даваше знакъ та всички се отпущаха съ мълчание и благоговѣйно направиха три пѪти кръстното знамение."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Ангел Иванов (1840-1905) е български просветен деец, учител в Тешово, Клепушна, Неврокоп, Белица, Горна Джумая, Каракьой и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3734 пъти.