Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> Высокопреподобнѣйшему и Достопочетеннѣйшему господину отцу Анθиму Игумену на Священната Славяно-Болгарска опщежителна обитель Зографска", публикувано в "Зограф, изследвания и документи, част I", София, 1942 година
Нако С. Станишев от Кукуш, Егейска Македония - Высокопреподобнѣйшему и Достопочетеннѣйшему господину отцу Анθиму Игумену на Священната Славяно-Болгарска опщежителна обитель Зографска", публикувано в "Зограф, изследвания и документи, част I", София, 1942 година


Увеличи
Описание

На 4 май 1858 година, кукушки свещеници и видни граждани (Нако С. Станишев, Поне П. Џинголозов, Атанас Гошев, Христо Пецов, Никола М. Мойсеов, Васко Чанев, Борис Жетiов, Георги хаджи Пенков, Атанас Николов, Мирте и Георги Писимов), изпращат писмо до Зографския манастир, в което молят неговия архимандрит Антим от с. Калково, Струмичко да вземе кукушкия манастир "Св. Георги" под своя власт и да им предостави парична помощ за новото българско училище. Писмото е публикувано за първи път през 1942 г. в книгата "Зограф, изследвания и документи; част I", от Михаил Ковачев наследник на видния щипски род Ковачеви (син на генерал Антон Ковачев, внук на Михаил и Йосиф Ковачеви и племенник на Славчо и Владимир Ковачеви).
"Ох! наша стара маичица, която ни отдоила сосъ майчиното слатко Славенско млеко! Както и лукави Гърцы закопаха, нас ни поробиха! Даже и до днеска ни мѪчатъ Гръцки владицы! Ох! Мили Боже, поживи ни нашего Султана, Султанъ Абдулъ Меджитъ да ни избави отъ ръцете Гърчки Владычки! които ни туриха за нихнiотъ имотъ нашiотъ Градъ да дава Глоба триста тысащи Гроша, а нiе това платихме съ помоща Божiа и со име царево, а сега изфатихме матерiалъ да собираме Славено-Болгарско училище да правиме, за което прибѣгнуваме камто вашето Высокопреподобiе, както погоре казахме, за да прiемнете вышеречениятъ Монастиръ подъ своята власть...а заради новото училище всесмирено ви се молимъ, и ви целуваме Десницыте да благоволите да дадете хiляда Австрiиски желтицы сосъ фаида; Лихвата да служи на новото наше Българско просвѣщенно училище... Учительи имаме двама Българе, които са отъ Охридъ Града, отъ където са ктиторите на нашата Славено-Болгарска общежителна обитель Зографска, предаватъ на сто и петдесеть деца Българчета, на два езыка, Славенски и Гърцки ако да беше училището ни широко и здраво (но отъ тия подпирки) могаше да собиратъ и до 500 деца, за да се учать от нашите добри учители именуеми Димитрiа Миладиновъ и Ксенофонтъ Фоθиновъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Нако Стоянов Станишев (1810 - 1875) е виден български възрожденец и търговец от Кукуш. Главен инициатор е на униатската акция на кукушани от 12 юли 1859 г., след която Кукуш пръв от българските градове се сдобива с православен български владика - Партений Зографски (Павел хаджи Василков Тризловски от Галичник).
Още информация за големия възрожденец Нако Станишев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1321 пъти.