Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Краткое Сказание за Преподобнаго Отца нашего Димитриiя Бесарбовскаго, коего мощи почивать въ Унгро-ВлахiйскѪ,въ Букурещъ, МитрополитскѪ ЦърквѪ", Цариград, 1858 година
Натанаил Охридски от с. Кучевище, Скопска Църна Гора, Вардарска Македония - "Краткое Сказание за Преподобнаго Отца нашего Димитриiя Бесарбовскаго, коего мощи почивать въ Унгро-ВлахiйскѪ,въ Букурещъ, МитрополитскѪ ЦърквѪ", Цариград, 1858 година


Увеличи
Описание

"Краткое Сказание за Преподобнаго Отца нашего Димитриiя Бесарбовскаго, коего мощи почивать въ Унгро-ВлахiйскѪ,въ Букурещъ, МитрополитскѪ ЦърквѪ", Поблъгари, издаде и подари на БлъгарскѪ-тѪ КнижиниѪ - Iеромонахъ Аθон-Зогравскаго Монастъря - Наθанаилъ Стояновъ". Цариградъ-Галата. Въ КнигопечатницѪ-тѪ на Д. Цанкова. 1858.
"...Преподобный Отецъ нашъ Димитрий Басарбовский, именуемый Новый за недавно негово открытие, коего памитъ са слави въ 27-й день Октомврия мѣсяца, бѣше родомъ Блъгаринъ и процвѣте во времена благочестивыхъ Блъгарскихъ царий въ йедно блъгарско село, кое попреди бѣше мало извѣстно, но, пощо израстна йедна како тая свѣтла отрастль (ластаръ), стана това село преизвѣстно и препрочуто: оно именувася Басарбовъ и ся нахожда на рѣкѪ Ломъ въ Блъгария, отъ градъ Русы или Рущукъ (а) около два часа далеко. Овый преподобный родися отъ родители по вѣрѪ Християны Православны, а по състояние сиромаси, како ся вижда, обаче таквы сиромаси, коихъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ ублажава въ Свое святое Евангелие говорящъ: Блажении нищии духомъ, яко тѣхъ йесть царствие небесное. Отъ таквы родители родися такъвъ сынъ, кой-то съ свой добродѣтельный животъ прослави не тъкмо себе, но и родители-тѣ си според слова Господни: Отъ плода древо познается, и не тъкмо родители свои онъ прослави, но и племе свое блъгарско, и не токмо свое племя, но и племи влашко..."


Източник: Оригинален източник на книгата - НБКМ

Автор: Натанаил Охридски или Зографски е висш български духовник, охридски и пловдивски митрополит, писател, обществен деец и революционер. Той е организатор на Кресненско-Разложкото въстание и на Охридското съзаклятие. Роден е като Нешо Стоянов Бойкикев в село Кучевище, Скопска Църна Гора.
За повече инфо за Натанаил Охридски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1747 пъти.