Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Писмо до Иван Грудов", публикувано в сп. "Българска сбирка", год. III, книга X, София, 1 декември 1896 година
Райко Жинзифов от Велес, Вардарска Македония - "Писмо до Иван Грудов", публикувано в сп. "Българска сбирка", год. III, книга X, София, 1 декември 1896 година


Увеличи
Описание

Иван Грудов (1827–1895) е български търговец и национал–революционер, сподвижник на Георги Раковски и съорганизатор при изпращането на чети отвъд Дунава. Той е един от издателите и редакторите на излизащия в Румъния орган на Тайния български централен комитет вестник "Народност" (1867-1869).

През 1868 г. Райко Жинзофов изпраща писмо до Иван Грудов, в което изразява радостта си от този нов "златен" за българите вестник "Народност".

"Достопочтений Г-не Ив. Грудов!
Требва ли да ви описвам великата радост, която ние овдяшните българе усетихме, като гледаме и четеме златният за нас народен вестник "Народност"? И кой може да е той българин, който не се радва искренно за появяването на един вестник каков е Народност, и каков отдавна требваше нам Българите?... Благодарение, чест и слава на тези родолюбци, които поддържават вестникът! Бог да ви е на помощ!..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият във Велес Райко Иванов (Йоанов) Жинзифов (1839-1877, Москва) е виден български поет и възрожденец. Завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет и живее в средата на младата българска емиграция в Москва - заедно с Любен Каравелов, Нешо Бончев, Константин Миладинов, Константин Станишев, Васил Попович, Марин Дринов и др. издават българското литературно-обществено списание "Братски труд" (излязло в четири броя през 1860-1862 г. в Москва). През целия си престой в Русия Жинзифов развива огромна публицистична дейност в руския периодичен печат за запознаването на руската общественост с тежкото положение на българския народ.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1615 пъти.