Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Една интересна преписка; отговорът на Тахсим-бея", публикувано във в. "Мир", брой 9491, София, 27 февруари 1932 година
Хасан Тахсин Бей от Солун, Егейска Македония - "Една интересна преписка; отговорът на Тахсим-бея", публикувано във в. "Мир", брой 9491, София, 27 февруари 1932 година


Увеличи
Описание

През 1932 г. българският историк, писател и летописец на Якоруда и Разложко Никифор Попфилипов, публикува във в. "Мир" едно писмо-отговор от видния османски и турски политик, държавник и близък приятел на Мустафа Кемал Ататюрк - Хасан Тахсин Бей.
"Презъ времето, когато бѣхъ шефъ на разложката околия, работихъ пламенно за свободата на Македония, защото бѣхъ убеденъ, че независимостьта на Македония се налагаше отъ общия интересъ на дветѣ нации - турска и българска. Зло и голѣмо нещастие е, че тази хубава страна напоследъкъ падна въ недостойни рѪце.
Азъ самичъкъ, бидейки македонецъ - отъ солунско, бѣхъ съ идеала "Македония принадлежи на македонците" и за него работихъ дълги години, безъ разлика на раса за благополучието и успѣха на народа въ тази хубава страна. Като плодъ на тази идея бѣ и училището въ Якоруда а сѪщо и други училища, които накарахъ да построятъ."
"Зная твърде добре, че българскиятъ народъ умѣе да цени направенитѣ му услуги, но любезностьта и приятелството на които днесъ следъ 25 години съмъ предметъ, следъ като съмъ преживѣлъ твърде неспокойни дни въ борбата за свободата на Македония, ме задължава да се преклоня още един пѪть, предъ тази храбра и благородна нация и да я поздрава съ дълбока почить."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Хасан Тахсин Узер (1877-1939) е виден османски и турски политик. Мюдюрин е на общините Просечен и Чеч и каймакам на Разлог, Гевгелия, Лерин и Касандра. От 1910 до 1912 г. е мютисариф на Драмския санджак. Той е последният османски валия на Дамаск. Избиран е многократно за депутат във Великото национално събрание на Турция. Началник щаб е на Трета турска армия. Хасан Тахсин бей е приятел от детинство на Мустафа Кемал Ататюрк и фамилното име Узер му е дадено лично от Ататюрк през 1934 г.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1124 пъти.