Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Ударението на Горно-Джумайския говор", публикувано в "Известия на Семинара по Славянска Филология", София, 1905 година
Христо Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "Ударението на Горно-Джумайския говор", публикувано в "Известия на Семинара по Славянска Филология", София, 1905 година


Увеличи
Описание

Христо Попстоилов за ударението в Горно-Джумайския говор.
"Българскиятъ езикъ, взетъ изцѣло, се дѣли на двѣ половини: източна и западна. Горно-Джумайскиятъ говор спада къмъ западната половина, а по-специално къмъ така нареченитѣ централни говори. Той граничи на изтокъ и югоизтокъ с Разложко, на западъ и югозападъ съ Пиянечко-Малешевско и на сѣверъ съ българската граница при с. Кочериново. Въ тоя географиченъ обсегъ, се помѣстватъ градътъ Горна-Джумая заедно съ 39 села, които съставятъ Горно-Джумайската каза. Броятъ на жителитѣ въ тая околия достига до 31.478, отъ които българи сѪ 21.282. Отъ до сега обнародванитѣ материали се види, че Горно-Джумайскиятъ говоръ по звуковитѣ си и формални особености се доближава до западнитѣ, а по ударение - до източните говори. За ударението на Горно-Джумайския говоръ много малко се знае."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Христо Попстоилов Ников (1879-1908, Пловдив) е виден български фолклорист. Автор е на "Дейност на Венелина по българския фолклор", а доктората му е на тема "Класификация и стилистични обяснения на българските народни гатанки", който е първият научен труд върху българските гатанки. Брат е на учения Антон Попстоилов.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 397 пъти.